subZero

subZero

subZero turns your PostgreSQL database directly into a GraphQL & RESTful API.

subZero Information

Categories:
Platforms:
Pricing:
License: